Հ. Շիրազ: Հայաստանի աղջիկները

Կարդում է Մանուկյան Կարինան: